Mail: info@zswolborz.pl

REKRUTACJA DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017LINK

Kontakt

Opiekun: Andrzej Witczak, Szymon Dziubaltowski