Mail: info@zswolborz.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

-godz. 8.15 – msza św. W kolegiacie wolborskiej
- godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie roku w szkole
- godz. 10.30 – spotkanie z wychowawcami

Kontakt

Opiekun: Andrzej Witczak, Szymon Dziubaltowski