W ramach Zespołu Szkół działają następujące placówki:
ZSRCKU/Typy szkół
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  Liceum Ogólnokształcące
 • klasa ogólna


SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I POLICEALNE:

  Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej - tryb wieczorowy (4 semestry)
 • zawód - technik informatyk
 • zawód - technik administracji
 • zawód - technik pojazdów samochodowych
 • zawód - technik weterynarii
 • zawód - technik turystyki wiejskiej
  3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej - tryb wieczorowy (6 semestrów)
 • zawód - technik mechanizacji rolnictwa,
 • zawód - technik pojazdów samochodowych.
La concurrence entre les maisons de courtage a donne lieu a le compte de demonstration forex forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot large eventail de plates-formes de negociation