Ogłoszenia
ZSRCKU/Ogłoszenia

Ogłoszenie

Informuje się o rozstrzygnięciu w dniu 23.02.2012r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na obsadę stanowiska plastyka do spraw scenografii przedstawień teatralnych w ramach projektu "Stacja Nauka i Kultura" realizowanego w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziała 1 oferentka p.Mirosława Płacheta, która jednocześnie spełniła wszystkie wymagane kryteria.powrót na początek strony

La concurrence entre les maisons de courtage a donne lieu a le compte de demonstration forex forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot large eventail de plates-formes de negociation